MKB ZOEKTOCHT NAAR EXTERNE FINANCIERING

Computer screen

Over de Financieringsmonitor 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een Klimaatonderzoek gedaan naar de Nederlandse financieringsmarkt voor het MKB. In de periode van juli 2017 tot juli 2018 heeft het CBS meer dan 5.000 Nederlandse ondernemers ondervraagd inzake de zoektocht naar externe financiering.

Bijna een kwart van de Nederlandse MKB-bedrijven heeft behoefte aan externe financiering. De hoofdreden is om uit te kunnen breiden en om over meer werkkapitaal te kunnen beschikken om de groei te financieren. De resterende 75% van het MKB heeft geen financieringsbehoefte omdat ze de bedrijfsactiviteiten uit eigen middelen financieren. In de praktijk kiezen MKB-bedrijven meestal voor de vertrouwde optie, namelijk een standaard zakelijke lening of een rekeningcourant bij de bank. Tevens wordt er dikwijls aangenomen dat een zwakke financiële positie van het bedrijf tot een afwijzing van de financieringsaanvraag leidt of dat de kosten daardoor niet in verhouding staan tot de baten.

Bron: https://www.cbs.nl/


Belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • 24% van het MBK heeft behoefte aan externe financiering waarvan 81% ook daadwerkelijk de mogelijkheden verkent. Vervolgens besluit 66% financiering aan te vragen waarbij de slagingskans 84% is. De kans op een succesvolle aanvraag is vooral afhankelijk van de omvang en de financiële gezondheid van het bedrijf.
  • MKB-bedrijven gaan vooral op zoek naar financiering om uit te kunnen breiden of te vernieuwen, om extra werkkapitaal aan te trekken of om moeilijke tijden te kunnen overbruggen.
  • 76% van de ondervraagde MKB-bedrijven heeft geen financieringsbehoefte vanwege de navolgende redenen:
    • Ze financieren uit interne middelen (eigen middelen of financiering door de holdingmaatschappij)
    • Ze verwachten geen groei of geen kans op groei

  • Bedrijven verkennen de financieringsmogelijkheden vaak niet omdat ze een afwijzing of hoge kosten verwachten. Zelf na de verkenning van mogelijkheden besluiten bedrijven toch geen aanvraag te doen om onafhankelijk te blijven van een financier.
  • De zakelijke lening en het rekeningcourant bij de bank zijn nog steeds de meest populaire en vertrouwde financieringsopties voor het MKB.
  • Alternatieve financieringsopties zoals factoring, leasing en crowdfunding zijn in opkomst.

CBS is een zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de verzameling en publicatie van betrouwbare statistieken en data in Nederland.


Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of