Global Business Monitor 2019

Een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de staat van MKB-bedrijven wereldwijd

Global Business Monitor

2019 Global Business Monitor onthult inzichten van MKB-ondernemers over de hele wereld

In het onderzoek van dit jaar werden 2.300 midden- en kleinbedrijven in 13 landen onderzocht: Canada, de VS, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongkong en Singapore.

In het verslag worden de meningen gepresenteerd van MKB-ondernemers actief in branches zoals industrie, bouw, groothandel, transport en zakelijke dienstverlening. 

De Global Business Monitor rapporteert het ‘business sentiment’ van het MKB m.b.t onderwerpen als ondernemersvertrouwen, verkoopverwachtingen, de economie, toegang tot financiering en zakelijke uitdagingen, inclusief de oorzaken van cashflowproblemen.

Download het landenrapport om te ontdekken waar Nederlandse MKB-bedrijven de grootste kansen en uitdagingen zien voor het komende jaar. Download het volledige rapport voor inzichten inzake hoe Nederlandse MKB-bedrijven presteren ten opzichte van andere MKB-bedrijven wereldwijd.


Belangrijkste bevindingen

  • Het MKB-ondernemersvertrouwen in lokale markten is gedaald van 54% in 2017 tot 48% in 2019.
  • Een op de drie MKB-bedrijven ondervindt cashflow problemen. Meer dan 40% van het midden- en kleinbedrijf heeft moeite met het tijdig innen van betalingen bij klanten.
  • Uit de dertien onderzochte landen ziet het Nederlandse MKB, na de VS, de toekomst met het meeste vertrouwen tegemoet. 56% verwacht stijging van de omzet over de komende 12 maanden.
  • 66% van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf vindt dat het momenteel goed gaat met de lokale economie. 86% richt zich op de binnenlandse handel, die momenteel wordt beschouwd als de drijvende kracht van de Nederlandse economie.
  • 46% van het MKB maakt zich zorgen over de wereldeconomie, die vooral bedreigd wordt door de politieke situatie in de VS en de Brexit.
  • Cashflow blijft de komende maanden de grootste uitdaging voor de Nederlandse MKB-bedrijven, waarbij 32% van de respondenten aangeeft dat debiteurenbeheer als meest problematisch wordt gezien. 

MKB-bedrijven over de hele wereld zijn gewend geraakt aan de onzekere situatie m.b.t. de wereld economie. Toch wordt er door MKB-bedrijven geïnvesteerd in uitbreiding van hun productiecapaciteit. DAVID POSTINGS, GLOBAL CHIEF EXECUTIVE, BIBBY FINANCIAL SERVICES

Global Business Monitor

MKB-ondernemersvertrouwen

Uit het rapport blijkt dat het vertrouwen van het bedrijfsleven weliswaar is afgenomen tot 63,66 punten op de vertrouwensindex, maar dat de bedrijfsambitie robuust blijft in het licht van een wispelturige wereldeconomie. Deze schijnbare paradox kan worden verklaard door het relatief grotere belang van de binnenlandse handel in vergelijking met de wereldhandel.

Global Business Monitor

Zakelijke uitdagingen

MKB-bedrijven over de hele wereld hebben het moeilijk om toegang te krijgen tot financiering welke nodig is om de groei te stimuleren. Een op de drie MKB-bedrijven noemt cashflowbeheer als de grootste uitdaging. Meer dan 40% van de kleine en middelgrote ondernemingen heeft vastgesteld dat betalingsachterstanden bij traag betalende klanten een van de belangrijkste oorzaken van cashflowproblemen zijn.

exporteren

Wereldhandel

De binnenlandse handel is goed voor 86% van het MKB. Wat de handel in het buitenland betreft, exporteert 28% van de bedrijven naar het buitenland, terwijl 20% importeert. Singapore heeft het grootste aandeel van het MKB dat importeert (41%), terwijl Hongkong het grootste aandeel van het MKB dat exporteert (48%) heeft.

Kantoor

Toegang tot financiering voor het MKB

Wat de financiering van kleine bedrijven betreft, zegt één op de drie onderzochte bedrijven dat de toegang van het MKB tot financiering uitstekend tot goed is. In totaal maakt ongeveer een derde van de kleine en middelgrote ondernemingen momenteel gebruik van externe financiering voor hun zakelijke en kasstroomplanning. Een op de vijf MKB-bedrijven is inmiddels afgewezen voor externe financiering.

Office Individual 036

Betalingspraktijken

Uit het onderzoek blijkt dat het innen van geld bij klanten een uitdaging blijft voor veel MKB-bedrijven die hun cashflow willen verbeteren.  31% van de MKB-bedrijven heeft in 2019 te maken gehad met een oninbare vordering, slechts een lichte verbetering ten opzichte van de 35% in 2017. Van degenen die dit jaar een oninbare vordering hebben gehad, zei 44% dat dit hun groei en winstmarge heeft beïnvloed.

 


Contact Icon

Neem contact met ons op 040-8100000

of